The Value of Precious Living

คุ้มค่าด้วยทำเลศักยภาพใจกลางเมือง
และดีไซน์ที่เชื่อมต่อทุกฟังก์ชันของชีวิต

ทุกความคุ้มค่าของชีวิต…เริ่มต้นได้ที่นี่ แบรนด์ เดอะ ธาม (The Thamm) คือ
จุดเริ่มต้นของความสมบูรณ์ของชีวิตที่คุ้มค่า
ให้อิสระผู้อยู่อาศัยในการเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ